Welkom op deze website en veel plezier met het lezen van de informatie op onze website. Voorheen was onze bedrijfsnaam "Asyra Nederland". Sinds april 2015 voeren we een nieuwe naam (en een nieuwe website): Advanced Balance Systems. Als u hier terecht kwam vanwege uw interesse voor een Asyra systeem, dan hebben we goed nieuws voor u. Wij mogen u voorstellen aan de nieuwste generatie met nieuwe en innovatieve ontwikkelingen. Een systeem dat sneller is, maar vooral ook gemakkelijker in gebruik is en veel hoger gekwalificeerd is, nl. met een CE Medische Klasse IIa en goedgekeurd door de FDA

Met gepaste trots introduceren we      

het BioScan SRT systeem.   

de nieuwste generatie van het 

originele volautomatische EAV systeem

EAV = Elektro Acupunctuur volgens Dr. Voll.  

                        

Wat is een BioScan SRT systeem? 

De BioScan SRT is de nieuwste generatie originele, volautomatische, Electro Acupunctuur volgens Dr. Voll (EAV). De BioScan SRT gebruikt effectieve, door FDA goedgekeurde Galvanische huid reacties ter identificatie van stoffen die het lichaam stress geven (stressoren).

De stressoren kunnen zijn: • Emotioneel • Chemisch • Omgeving • Biologisch • enz. en worden door kleurcodering in een overzichtelijk rapport als acute of chronische problemen aangegeven. Deze werkwijze berust op een combinatie van holistische vakgebieden, zoals Biofeedback, Acupunctuur en Homeopathie. EAV baseert zich op de uitgangspunten van de Bio-elektrische (Frequentie-) Geneeskunde die stelt dat, alle substanties, al dan niet levend, een unieke en meetbare energetische frequentie bezitten.

Het BioScan SRT systeem is gepatenteerd.

De BioScan SRT heeft in Europa eenhoge kwalificering gekregen, nl. een CE Medical Class IIa certificering. Dat betekent dat een arts ook met dit behandel systeem mag werken. 

Snel en objectief tot resultaat komen - in minder dan 10 minuten!

Kijk verder op onze nieuwe website: Advanced Balance Systems.


Kennismaken en introducties: 

Graag laten we u kennismaken met onze nieuwe systemen, waaronder het Bioscan SWA systeem en het BioScan SRT systeem. Daarom zouden wij u van harte willen uitnodigen voor een introductiemiddag of avond. Deze staan vermeld in onze Contact/agenda. 

Advanced Balance Systems: Voor de innovatie in uw praktijk!


                Facebook

Veldeksterweg 56
8172 VW  Vaassen

Telefoon: 0578-574378
Mobiel   : 06 40475083

Email    : 
info@advanced-balance-systems.nllaatste update: 18 Februari 2017


Opmerking:  wetenschap en geneeskunde erkennen het bestaan van informatie velden waarvan de medische en andere belangrijke. Het gebruik van energetische systemen is te wijten aan het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de doeleinden van de geneeskunde en is niet wetenschappelijk onderbouwd.  Alle informatie is afkomstig van empirische geneeskunde. Verder hebben we uitdrukkelijk aan te geven dat het gebruik van alle producten van een energetisch systeem zoals het Asyra systeem geen genezing kunnen beloven.

Door de wetgeving kunnen wij u op dit moment geen toepassingsgebieden aanbieden en wordt dit helaas beperkt tot het de technologie van het apparaat technologie en deze content. Aansprakelijkheidsclaims zijn duidelijk uitgesloten. Niet de Asyra systeem biedt diagnose of therapie, maar de arts en therapeut. Het Asyra systeem is slechts een hulpmiddel. De beslissing welke verdere maatregelen moeten worden genomen, bepaald altijd de therapeut die gebruik maakt van hulpmiddelen en dat is in de regel niet de enige manier.

Copyrights Vaassen, 2009 - 2016

Deze website, alsmede alle teksten en documenten van Advanced Balance Systems (en Asyra Nederland) zijn gedeponeerd en vallen automatisch onder de auteursrechten van Asyra Nederland. De gehele website is gedeponeerd bij de BBIE. Niets van deze website of van andere producten en/of documenten van Asyra Nederland mogen worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, electronische en/of magnetische opslag, cd-i, cd-rom, dvd, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asyra Nederland.

Alle Asyra Nederland trainingen, de documenten, de teksten, de protocollen, etc. zijn ook gedeponeerd, zowel in Nederland als bij de BBIE (Benelux Buro voor de Intellectuele Eigendom).

Het auteursrecht is in Nederland geregeld in de Auteurswet 1912. De Aw 1912 geeft in artikel 10 aan wat deze wet onder een werk beschouwt. Volgens dit artikel is een werk "in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welke vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht". Het auteursrecht is geregeld op nationaal en internationaal niveau en inbreuk op het auteursrecht is strafbaar gesteld in artikel 337 WvSr.