Welkom op deze website en veel plezier met het lezen van de informatie op onze website. Voorheen was onze bedrijfsnaam: Asyra Nederland en sinds april 2015 voeren we de naam: Advanced Balance Systems. Als u hier terecht kwam vanwege uw interesse voor een Asyra systeem, dan kunt u verder kijken op de Asyra pagina's. Helaas wordt het Asyra systeem niet meer gemaakt door de leverancier en dus ook niet meer verkocht. We kunnen u wel een occasion Asyra systeem aanbieden, zie verder op onze pagina met aanbiedingen. En we kunnen u wel een zeer waardige opvolger bieden.

Met gepaste trots introduceren we      

het Bioscan SRT systeem.   

de nieuwste generatie  

op het gebied van Bio-energetica.  

                        


Wat is een BioScan SRT systeem? 

De BioScan SRT is de nieuwste technologie, van deze eeuw, op het gebied van Bio-energetica. Dit gezondheidssysteem wordt gebruikt ter identificatie van stoffen die het lichaam stress geven (stressoren). Deze werkwijze berust op een combinatie van holistische vakgebieden, zoals biofeedback, acupunctuur en homeopathie met o.a. laserlichttechnologie. Bio-energetica baseert zich op de uitgangspunten van de Bio-elektrische (Frequentie-) geneeskunde die stelt dat, alle substanties, al dan niet levend, een unieke en meetbare energetische frequentie hebben. Veel therapeuten die de BioScan SRT al bij hun patiënten gebruiken, zien vanaf de eerste behandeling verbetering.

De BioScan SRT is gepatenteerd en door de FDA goedgekeurd.

De BioScan SRT heeft in Europa een CE Medical Class IIa certificering. Dit is meer dan de meeste systemen kunnen bieden en het betekent dat ook een arts met dit systeem mag werken. 

Accurate en objectieve resultaten - in minder dan 10 minuten!

Kijk verder op de speciale BioScan SRT pagina's.

 

En ook introduceren we graag de Bioscan SWA aan u.

De Bioscan SWA maakt het mogelijk door middel van spectrale analyse dat bloed niet meer hoeft te worden afgenomen om het te meten. Deze niet-invasieve methode maakt gebruik van de elektromagnetische golfsignalen die het menselijk lichaam afgeeft, en gebruikt ze voor analysedoeleinden. De frequentie en energie van het magnetische veld van het lichaam worden gemeten met een sensor. Middels een resonantievergelijking (kwantumfysica) worden afwijkingen van de standaardwaarden bepaald.

Er kunnen tekorten of overschotten opgespoord worden voordat ze in het bloed verschijnen. Een verandering in de lichaamswaarden is altijd veel eerder zichtbaar in het energieveld van een persoon dan in het bloed. De waarden kunnen daarom niet met zuiver bloed en de eenheden daarvan worden vergeleken. Gele gebieden laten vooral een trend in het energieveld zien, rode gebieden zitten al op het fysieke niveau.

Na één minuut geeft de software uitvoerige uitslagen met gedetailleerde informatie over de afzonderlijke waarden. U kunt patiënten zo vaak als gewenst “doormeten” en de resultaten met elkaar vergelijken. Zo krijgt u in uw praktijk een follow-up, waarvoor anders regelmatige bloedafname en zendingen naar het laboratorium nodig zouden zijn. 

Kijk verder bij de Bioscan SWA pagina's voor meer informatie.


Kennismaken en introducties: 

Graag laten we u kennismaken met onze nieuwe systemen, waaronder het Bioscan SWA systeem en het BioScan SRT systeem. Daarom zouden wij u van harte willen uitnodigen voor een introductiemiddag of avond. De eerstvolgende introductie is gepland op donderdagmiddag 3 december in Hoofddorp.

Voor meer data zie de pagina: Introducties.

De introductie duurt meestal 2,5 tot 3 uur, afhankelijk van het aantal vragen. De deelname is bij ons uiteraard gratis. Heeft u belangstelling voor de kennismaking, graag tijdig per email aanmelden in verband met de locatie en het maximaal aantal deelnemers. 

U bent ook van harte welkom op andere dagen of als we op een beurs staan.

Advanced Balance Systems: Voor de innovatie in uw praktijk!


Veldeksterweg 56
8172 VW  Vaassen

Telefoon: 0578-574378
Mobiel   : 06 40475083

Email    : 
info@advanced-balance-systems.nllaatste update: 10 november 2015
Op deze site vindt u informatie over de theorie, de geschiedenis en de praktijk van de bio-energetische geneeskunde te vinden. Deze inhoud wordt u aangeboden door Advanced Balance Systems (en Asyra Nederland), de toonaangevende leverancier van innovatieve gezondheid screening systemen.

Wilt u meer weten, bel ons vandaag op +31 (0) 578574378 of stuur ons een e-mail naar info@advanced-balance-systems.nl  voor een gratis demonstratie. We kunnen ook een persoonlijke afspraak met u maken.

Opmerking:  wetenschap en geneeskunde erkennen het bestaan van informatie velden waarvan de medische en andere belangrijke. Het gebruik van energetische systemen is te wijten aan het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de doeleinden van de geneeskunde en is niet wetenschappelijk onderbouwd.  Alle informatie is afkomstig van empirische geneeskunde. Verder hebben we uitdrukkelijk aan te geven dat het gebruik van alle producten van een energetisch systeem zoals het Asyra systeem geen genezing kunnen beloven.

Door de wetgeving kunnen wij u op dit moment geen toepassingsgebieden aanbieden en wordt dit helaas beperkt tot het de technologie van het apparaat technologie en deze content. Aansprakelijkheidsclaims zijn duidelijk uitgesloten. Niet de Asyra systeem biedt diagnose of therapie, maar de arts en therapeut. Het Asyra systeem is slechts een hulpmiddel. De beslissing welke verdere maatregelen moeten worden genomen, bepaald altijd de therapeut die gebruik maakt van hulpmiddelen en dat is in de regel niet de enige manier.

Copyrights Vaassen, 2009 - 2015

Deze website, alsmede alle teksten en documenten van Advanced Balance Systems (en Asyra Nederland) zijn gedeponeerd en vallen automatisch onder de auteursrechten van Asyra Nederland. De gehele website is gedeponeerd bij de BBIE. Niets van deze website of van andere producten en/of documenten van Asyra Nederland mogen worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, electronische en/of magnetische opslag, cd-i, cd-rom, dvd, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asyra Nederland.

Alle Asyra Nederland trainingen, de documenten, de teksten, de protocollen, etc. zijn ook gedeponeerd, zowel in Nederland als bij de BBIE (Benelux Buro voor de Intellectuele Eigendom).

Het auteursrecht is in Nederland geregeld in de Auteurswet 1912. De Aw 1912 geeft in artikel 10 aan wat deze wet onder een werk beschouwt. Volgens dit artikel is een werk "in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welke vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht". Het auteursrecht is geregeld op nationaal en internationaal niveau en inbreuk op het auteursrecht is strafbaar gesteld in artikel 337 WvSr.