Welkom bij Advanced Balance Systems   

Veel plezier met het lezen van de informatie en het bekijken van de video filmpjes. U bent ook van harte welkom op onze kennismakingsdagen of op onze stand op de diverse beurzen.  

Met gepaste trots

          introduceren wij u de: Bioscan SWA.

          een nieuw en innovatief systeem 

          om energetisch bloedwaarden te meten.

          En met reproduceerbare resultaten. 


Advanced Balance Systems

Wat is de Bioscan SWA

De Bioscan Scalar Wave Analyzer is een apparaat waarmee u door middel van het vasthouden van een staaf een energetische meting kunt doen van het hele lichaam. U krijgt informatie over het cardiovasculaire systeem, het skelet, het functioneren van organen, cholesterol, hemotoxine, vitaminen, mineralen, sporenelementen, zware metalen, allergieën, etc.

De Bioscan SWA is een hightech meetinstrument ontwikkeld door Instituut Dr. Rilling. Innovatieve techniek om het magnetisch veld van de menselijke cellen te kunnen meten en software om de wetenschappelijke analyse te verzamelen. De metingen zijn reproduceerbaar.

Het testresultaat van de Bioscan SWA is ruwweg vergelijkbaar met laboratorium diagnostiek. De resultaten worden in getallen en ook zeer overzichtelijk grafisch getoond en afgedrukt.

  

Hoe werkt de Bioscan SWA?

De Bioscan SWA maakt het mogelijk door middel van spectrale analyse dat bloed niet meer hoeft te worden afgenomen om het te meten. Deze niet-invasieve methode maakt gebruik van de elektromagnetische golfsignalen die het menselijk lichaam afgeeft, en gebruikt ze voor analysedoeleinden. De frequentie en energie van het magnetische veld van het lichaam worden gemeten met een sensor. Middels een resonantievergelijking (kwantumfysica) worden afwijkingen van de standaardwaarden bepaald.

Er kunnen tekorten of overschotten opgespoord worden voordat ze in het bloed verschijnen. Een verandering in de lichaamswaarden is altijd veel eerder zichtbaar in het energieveld van een persoon dan in het bloed. De waarden kunnen daarom niet met zuiver bloed en de eenheden daarvan worden vergeleken. Gele gebieden laten vooral een trend in het energieveld zien, rode gebieden zitten al op het fysieke niveau.

Na één minuut geeft de software uitvoerige uitslagen met gedetailleerde informatie over de afzonderlijke waarden. U kunt patiënten zo vaak als gewenst “doormeten” en de resultaten met elkaar vergelijken. Zo krijgt u in uw praktijk een follow-up, waarvoor anders regelmatige bloedafname en zendingen naar het laboratorium nodig zouden zijn.

De Bioscan SWA bestaat uit: Een console, een metalen staaf, een USB kabel en een CD met de installatie software en een handleiding.

  

Kennismaken en introductie: 

Graag laten we u kennismaken met onze nieuwe systemen, waaronder het Bioscan SWA systeem. Daarom zouden wij u van harte willen uitnodigen voor een kennismakingsmiddag of avond. De eerstvolgende introductie is gepland op vrijdagmiddag 5 Juni in Vaassen. Tevens hebben we dan een primeur voor u.

Voor meer data zie de pagina: Kennismaken.

De kennismaking duurt meestal 2,5 tot 3 uur, afhankelijk van het aantal vragen. De deelname is bij ons uiteraard gratis. Heeft u belangstelling voor de kennismaking, graag tijdig per email aanmelden in verband met de locatie en het maximaal aantal deelnemers.

U bent van harte welkom.

Voor de innovatie in uw praktijk!

Advanced Balance Systems

Telefoon: 0578 574378
Mobiel   : 06 40475083
Email    : info@advanced-balance-systems.nllaatste update: 26 Mei 2015

Copyrights Vaassen, 2009 - 2015

Op deze site vindt u informatie over de theorie, de geschiedenis en de praktijk van de bio-energetische geneeskunde te vinden. Deze inhoud wordt u aangeboden door Advanced Balance Systems (en Asyra Nederland), de toonaangevende leverancier van innovatieve gezondheid screening systemen.

Wilt u meer weten, bel ons vandaag op +31 (0) 578574378 of stuur ons een e-mail naar info@advanced-balance-systems.nl  voor een gratis demonstratie. We kunnen ook een persoonlijke afspraak met u maken.

Opmerking:  wetenschap en geneeskunde erkennen het bestaan ​​van informatie velden waarvan de medische en andere belangrijke. Het gebruik van energetische systemen is te wijten aan het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de doeleinden van de geneeskunde en is niet wetenschappelijk onderbouwd.  Alle informatie is afkomstig van empirische geneeskunde. Verder hebben we uitdrukkelijk aan te geven dat het gebruik van alle producten van een energetisch systeem zoals het Asyra systeem geen genezing kunnen beloven.

Door de wetgeving kunnen wij u op dit moment geen toepassingsgebieden aanbieden en wordt dit helaas beperkt tot het de technologie van het apparaat technologie en deze content. Aansprakelijkheidsclaims zijn duidelijk uitgesloten. Niet de Asyra systeem biedt diagnose of therapie, maar de arts en therapeut. Het Asyra systeem is slechts een hulpmiddel. De beslissing welke verdere maatregelen moeten worden genomen, bepaald altijd de therapeut die gebruik maakt van hulpmiddelen en dat is in de regel niet de enige manier.

Copyrights Vaassen, 2009 - 2015

Deze website, alsmede alle teksten en documenten van Advanced Balance Systems (en Asyra Nederland) zijn gedeponeerd en vallen automatisch onder de auteursrechten van Asyra Nederland. De gehele website is gedeponeerd bij de BBIE. Niets van deze website of van andere producten en/of documenten van Asyra Nederland mogen worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, electronische en/of magnetische opslag, cd-i, cd-rom, dvd, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asyra Nederland.

Alle Asyra Nederland trainingen, de documenten, de teksten, de protocollen, etc. zijn ook gedeponeerd, zowel in Nederland als bij de BBIE (Benelux Buro voor de Intellectuele Eigendom).

Het auteursrecht is in Nederland geregeld in de Auteurswet 1912. De Aw 1912 geeft in artikel 10 aan wat deze wet onder een werk beschouwt. Volgens dit artikel is een werk "in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welke vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht". Het auteursrecht is geregeld op nationaal en internationaal niveau en inbreuk op het auteursrecht is strafbaar gesteld in artikel 337 WvSr.